باشگاه مشتریان گرند سپهر

هدف از پیش‌بینی باشگاه مشتریان، مدیریت مشتریانی است که خریدهای تکراری با بازه‌های زمانی طولانی و یا با حجم بالا دارند اما تمایل یا شرایط اخذ نمایندگی را دارا نمی‌باشند. برای این کار، مشتریان را بر اساس حجم خرید به دسته‌های زیر تقسیم می‌کنیم (مبنا: سفارش ثبت شده در یکسال کاری)

الف. زیر 100 پک نرده

ب. بین 101 تا 500 پک نرده

ج. بین 501 تا 1200 پک نرده

د. بیشتر از 1200 پک نرده

مشتریان بر اساس نیاز یا کاربری، به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:
الف. کاربری شخصی محدود (سفارشات مقطعی با هر حجم و تعداد)؛
ب. کاربری تجاری محدود (سفارشات مقطعی با هر حجم و تعداد)؛
ج.شخصیت‌های حقیقی پیمانکار در سطح خرده (تکرار شونده در بازه‌های زمانی نامشخص)؛
د. شخصیت‌های حقیقی پیمانکار در سطح متوسط یا کالن (تکرار شونده در بازه‌های زمانی نامشخص)؛
هـ. شخصیت‌های حقوقی پیمانکار که حجم سفارشات نسبتا بالایی دارند (حداقل 150 پک در هر سفارش)، سفارشات در طول سال تکرار دارد اما بازه‌های زمانی آن نامشخص و غیر قابل برنامه‌ریزی است؛
و. سایر مشتریان.

امتیاز باشگاه مشتریان گرند سپهر

سطح مشتری محدوده خرید (دست) تخفیف خرید اول (%) تخفیف تکرار خرید (%) پورسانت معرف (%)
3ستاره 5 تا 40 3 3.5 3.5
4 ستاره 40 تا 150 3.5 4 4
5 ستاره 150 تا 300 4 4.5 4.5
VIP بالای 300 6 5