لیست قیمت گابیون وال (دیوار گابیونی)

قیمت ها به روز است. برای ثبت سفارش می توانید با شماره 05132400378 تماس بگیرید.

مشخصات محصول بهای نهایی (ریال)
گابیون وال 80*200 13,350,000
گابیون وال 90*200 14,750,000
گابیون وال 100*200 16,150,000
گابیون وال 120*200 18,950,000
***عرض گابیون وال 2 متر است و در ارتفاع 80، 90، 100 و 120 سانتیمتر به فروش می‌رسد.