چارت سازمانی گروه صنعتی سپهر

تیم گروه صنعتی سپهر

موسسان گروه صنعتی سپهر

عبدالرضا خامنه ئی

جواد عابدین زاده

تعهدات

اعتبار کسب و کار ما استوار بر تعهدات زیر است:

* رعایت حقوق کارکنان به عنوان ارزشمندترین سرمایه.

* رعایت حقوق مشتریان به عنوان بزرگترین شریک کسب و کار با تضمین کیفیت محصولات و خدمات.

* انتخاب تأمین کنندگان و شرکای تجاری که از نظر اخلاق و ارزش ها، عملکردی مشابه ما دارند و رعایت حقوق آنها.

* محافظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع.

ماموریت

ما با تولید محصولات و ماشین آلات تخصصی مرتبط با صنایع مفتولی، می خواهیم:

* کارآفرین و پرورش دهنده نیروی فنی و متخصص باشیم.

* با استفاده از خرد جمعی، تکنولوژی و ماشین آلات مدرن، هزینه ها را کاهش و کیفیت را افزایش دهیم.

* در راستای تحقق خواسته های مشتریان، ایده های برآمده از تفکر خلاق را به محصولات نوین تبدیل کنیم.

دیدگاه:

کسب و کاری ماندگار، مبتنی بر کار سیستمی که با تولیدات با دوام، زیبا، آراسته و ایمن، آرامش خاطر تمام مشتریان خود را، در سراسر دنیا فراهم کرده و حس برنده بودن را در آنها ایجاد می کند.

رهبران و سرپرستان تیم ها

هاله ذقاقی

مدیر داخلی

ابوالفضل عابدین زاده

رهبر تیم تولید و عملیات

علی رحمانی

رهبر تیم ماشین سازی

آسیه پورثانی

رهبر تیم حسابداری و مالی

محمدرضا عامری

سرگروه تیم بازرگانی

محدثه ظفر

سرپرست تیم IT

نگین براتی

سرپرست تیم اداری و منابع انسانی